"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Marco Bastian, NBBU: ‘Onzekere tijden maken flex populair’

Flexibiliteit is niet iets negatiefs. Het vergroot het aanpassingsvermogen van onze economie.

“We leven in onzekere tijden, en dat maakt flex onverminderd populair”, zegt NBBU directeur Marco Bastian in het artikel De Amerikanisering van de Nederlandse arbeidsmarkt in de Groene Amsterdammer van donderdag 11 februari 2016.

In dit artikel analyseren diverse deskundigen de situatie op de arbeidsmarkt.

Bastian bekritiseert de Wet werk en zekerheid omdat het een rigide wet is die er niet voor zorgt dat meer mensen in vaste dienst komen. Ten aanzien van de flexbranche is hij optimistisch: ‘Onze markt groeit. Wij ontzorgen onze opdrachtgevers en die zorgen zijn alleen maar vergroot. Den Haag had naar werkelijke oplossingen moeten kijken in plaats van de oren te laten hangen naar de vakbeweging die niet wil zien dat de arbeidsmarkt volledig in transitie is. De uitzendbranche is niet de boeman. Wij betalen netjes cao-lonen!’

Volgens Bastian moet de overheid de hand in eigen boezem steken. ‘De thuiszorgcontracten worden allemaal gewonnen door de laagste aanbieder. Wij doen bijna niks meer in de zorg. Via ons kost een thuiszorgmedewerkster die onder de cao valt dertig euro per uur. Ja, dan kun je ze inderdaad beter voor dertien euro als zzp’er inhuren.’ (…) ‘Iedereen weer een vast contract? Dat gaat niet gebeuren. Dat is maar voor enkele groepen weggelegd. Laten we nou eens om de tafel gaan zitten om te voorkomen dat degenen die daarbuiten vallen ten prooi vallen aan boeven die willens en wetens constructies optuigen waar mensen niet beter van worden.’

Bron: NBBU, 11 februari 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.