"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

CNV Vakmensen: 8% scholingsbudget per werknemer

CNV Vakmensen wil 8 procent scholingsbudget voor elke werknemer.

Uit de arbeidsvoorwaardenenquête van CNV Vakmensen blijkt dat 80 procent van de werknemers hun kinderen afraadt om hetzelfde vak te kiezen.

De enquête is gehouden onder 5500 werknemers in de industrie, vervoer, bouw en voeding. De meerderheid van de ondervraagden raadt hun kinderen aan door te leren. CNV vakmensen vicevoorzitter Piet Fortuin: “Deze uitkomst bevestigt het belang van een persoonlijk scholingsbudget voor elke werknemer in Nederland. Wij pleiten hiervoor omdat werkgevers en overheid zich terugtrekken uit de zorg voor werknemers. Wij zijn pas tevreden als iedereen een jaarlijks scholingsbudget van 8 procent van zijn loon heeft.”

Recht op scholing betekent geld voor scholing
De arbeidsmarkt verandert snel. Door technologische ontwikkelingen zoals nanotechnologie, robotisering en andere innovaties verdwijnt oud werk en komt er ander werk voor in de plaats. Dit raakt iedereen die in Nederland werkzaam is. Fortuin: “De gedachte dat je na het doorlopen van een opleiding veertig jaar hetzelfde werk doet is ontzettend achterhaald. Alleen door je te blijven scholen kun je je als werknemer wapenen tegen deze veranderingen en je werkzekerheid bevorderen. Bij deze verantwoordelijkheid horen ook financiële middelen. Het recht op scholing betekent ook geld voor scholing. Daarom pleiten wij voor een persoonlijk scholingsbudget voor élke werknemer in Nederland. Dit budget is een individueel recht van de werknemer en dus onafhankelijk van de werkgever. Werknemers hebben zelf volledig zeggenschap over dit budget.”

100 onderhandelaars
De 100 onderhandelaars van CNV Vakmensen sluiten in 2016 500 cao’s af, bij onder andere Philips, Unilever en het beroepsgoederenvervoer. In elke onderhandeling in 2016 eisen zij voor elke werknemer een scholingsbudget ter waarde van 0,5 procent van het brutoloon.

Bron: CNV, Vakmensen, 3 december 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.