"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

UWV: automatisering treft administratieve banen

Het aantal banen daalt  vanaf 2008 onafgebroken als gevolg van de economische crisis en toenemende digitalisering.

Dit blijkt uit onderzoek van UWV naar de werkgelegenheid in administratieve beroepen.

Tussen 2008 en 2012 verdwenen bijna 90.000 banen. UWV verwacht dat de banenkrimp de komende jaren doorzet door verdergaande automatisering en digitalisering.

Krimp administratieve functies
Het UWV-onderzoek laat zien dat veel routinematige administratieve handelingen overbodig worden, voornamelijk op lager of middelbaar niveau. Door de automatisering verdwenen de afgelopen jaren al veel banen in het archief, de financiële administratie en bij de post. De komende tijd verwacht UWV substantiële krimp onder met name ondersteunende administratieve krachten op mbo-niveau, zoals receptionisten, typisten en medisch secretaresses.

Meer vraag naar hoger opgeleid personeel
UWV constateert dat, ondanks het banenverlies, de vraag naar hoger opgeleid administratief personeel wel toeneemt. Dit is met name het geval in de financiële administratie. Upgrading van het werk zorgt ervoor dat mbo-werkzaamheden worden overgenomen door hbo-opgeleiden. Voor financiële specialisten op specifieke functies, zoals registeraccountants en fiscalisten, blijven de arbeidsmarktperspectieven goed.

Bron: UWV, 6 maart 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.