"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Woensdag debat over transitievergoeding

| Download Wet Werk en Zekerheid |


De Tweede Kamer debatteert woensdag met Asscher (SZW) over de nieuwe ontslagvergoeding, straks transitievergoeding geheten.

In de Wet werk en zekerheid is opgenomen dat per 1 juli a.s. werknemers die na een vast of tijdelijk dienstverband van minimaal twee jaar hun baan kwijtraken, een transitievergoeding krijgen. Dat kan zijn bij ontslag uit een vast dienstverband, maar ook als het arbeidscontract niet wordt verlengd bij een tijdelijk dienstverband. Bij de transitievergoeding ingeval van tijdelijke dienstverbanden zou een berekening gaan gelden op basis van het aantal arbeidsovereenkomsten dat elkaar heeft opgevolgd (een keten) binnen een half jaar.

De regels voor de transitievergoeding betekenen dat een arbeidsverleden dat tot nu toe niet als keten werd gezien, per 1 juli 2015 wel als keten zal worden gezien. Dit heeft groot effect op bijvoorbeeld seizoenswerkers.

Seizoenwerkers verliezen baan
Pieter Heerma (CDA): “Het kan toch niet de bedoeling zijn dat als gevolg hiervan heel veel seizoenwerkers in de land- en tuinbouw en horeca straks hun baan verliezen. Dan eindigt de suggestie van een vast contract in de realiteit van een zeker ontslag.”

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg vreest ook dat seizoenswerkers de dupe worden van de nieuwe regels. En volgens VVD-Kamerlid Anne Mulder is er sprake van een “onbedoeld effect” van de wet en moet er een oplossing komen.

Asscher: “Verschillen verkleinen”
Volgens Asscher is de nieuwe regeling “juist bedoeld om de grote verschillen tussen vaste en flexibele werknemers te verkleinen.”

Asscher in een reactie: “Als tijdelijke contracten van voor 1 juli 2015 niet zouden meetellen, duurt het verschil tussen vast en flex voort. Een flexwerker zou dan geen recht hebben op een transitievergoeding, waar een vaste werknemer dat recht wel heeft.”

Bron: NU.nl, 9 februari 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.