"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

UWV: herstel arbeidsmarkt zet door in 2015

Onder invloed van een aantrekkende economische groei verwacht UWV dit jaar een verdere verbetering van de arbeidsmarkt.

Voor het eerst in jaren zal het aantal banen van werknemers weer groei vertonen. Het aantal vacatures neemt net als in 2014 toe, in vrijwel alle sectoren. Het aantal WW-uitkeringen zal voor het eerst in drie jaar op jaarbasis afnemen. Dit zijn enkele voorspellingen uit de vandaag uitgebrachte arbeidsmarktprognose van UWV.

Grootste banengroei uitzendsector
Op basis van de meest recente macro-economische cijfers van het CPB stelt het UWV een toename vast van 31 duizend banen (0,4%) in 2015. De grootste banengroei ziet UWV dit jaar in de uitzendsector. Ook in de zakelijke dienstverlening neemt het aantal banen toe in 2015. In de bouw voorziet UWV een licht herstel van de productie in 2015 en een groei van het aantal banen met 2 duizend.

Krimp in zorg en welzijn
De zorg- en welzijnssector blijft ook in 2015 achter bij de andere sectoren. Na een afname van de werkgelegenheid in 2014 met 36 duizend banen, wordt dit jaar een verder daling met 14 duizend banen verwacht. Het aantal banen voor zelfstandigen zal zich net als vorig jaar gunstiger ontwikkelen dan het aantal banen bij werknemers.

Meer vacatures 2015
Het aantal ontstane vacatures groeide in 2014 in alle sectoren. UWV verwacht dat de groei in 2015 doorzet. Er ontstaan bijna 800 duizend vacatures, een toename met 88 duizend (+13%). In de bouw is de verwachte vacaturegroei sterk, net als in de industrie, de zakelijke diensten en vervoer en opslag. In de sector zorg en welzijn neemt het aantal vacatures met 6% af.

Lichte daling WW-uitkeringen
Door de verbeterde conjunctuur verwacht UWV dat in 2015 het aantal WW-uitkeringen kan dalen op jaarbasis. De daling is beperkt: UWV gaat uit van een afname met 10 duizend (-2%) tot 430 duizend WW-uitkeringen aan het eind van 2015.

Download: UWV Landelijke arbeidsmarktprognose 2015

Bron: UWV, 3 februari 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.