"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

CBS: werkloosheid 7,2% in januari 2015

Het aantal werklozen is in januari gestegen met 2 duizend en kwam uit op 645 duizend personen.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook het aantal werkenden is in januari toegenomen. De afgelopen vier maanden zijn er meer mensen op zoek naar werk. Doordat niet iedereen van hen direct een baan vindt, neemt het aantal werklozen toe.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in januari met 17 duizend is gestegen tot 458 duizend. Het aantal uitkeringen lag begin 2015 een fractie lager dan begin 2014.

Beroepsbevolking

Meer mensen op de arbeidsmarkt
Gemiddeld over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen met 4 duizend per maand toe. In dezelfde periode groeide ook de werkzame beroepsbevolking. De toename van de beroepsbevolking komt doordat jongeren vaker de arbeidsmarkt betreden en omdat ouderen langer werken.

Iets minder WW-uitkeringen
Vergeleken met januari 2014 nam het aantal WW-uitkeringen met 0,6 procent af tot 458 duizend. Onder 50-plussers steeg het aantal WW-uitkeringen met 10 procent het meest. Onder jongeren tot 25 jaar daalde het aantal uitkeringen met 15,3 procent.

Werkloosheid Nederland relatief laag
De werkloosheid in Nederland kwam in januari uit op 7,2 procent van de beroepsbevolking,  dat is even hoog als in december. Hiermee is de werkloosheid in ons land internationaal gezien relatief laag. De werkloosheid in de Eurozone bedroeg in december namelijk 11,4 procent en in de Europese Unie als geheel 9,9 procent.

Bron: CBS, 26 februari 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.