"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Werkgevers willen vernieuwing arbeidsvoorwaarden

In hun arbeidsvoorwaardennota 2015 zetten werkgeversorganisaties AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland in op vernieuwing, meer flexibiliteit en een hogere kwaliteit.

De economische crisis, globalisering en snelle ontwikkelingen op ICT-gebied maken vernieuwing van arbeidsvoorwaarden noodzakelijk, vinden de werkgevers.

“Vanwege het tempo waarin de maatschappij (of in elk geval grote delen ervan) is veranderd en nog steeds verandert, is het hoogste tijd om de cao (en arbeidsvoorwaarden-regelingen) aan de nieuwe realiteit aan te passen. Dit en meer staat te lezen in de arbeidsvoorwaardennota die VNO-NCW, AWVN en MKB-Nederland vandaag hebben gepubliceerd.”

Ongeduldig
De werkgevers geven aan dat ze ongeduldig worden van de traagheid waarmee vernieuwingen kunnen worden doorgevoerd in het cao-overleg met de vakbonden, waardoor vorig jaar slechts een derde van de cao-onderhandelingen tot een akkoord heeft geleid. “Desnoods gaan we buiten de bonden om”, aldus de werkgevers, “al zijn we daar niet op uit.”

Jaarlijks presenteren de werkgeversorganisaties hun gezamenlijke arbeidsvoorwaardennota, waarin zij de aandachtspunten voor het arbeidsvoorwaardenoverleg vanuit werkgeversperspectief verwoorden. De arbeidsvoorwaardennota van 2015 heeft als titel ‘Focus op vernieuwing’.

In de Volkskrant van 6 januari staat een interview met AWVN-voorman Harry van de Kraats over de nota.

‘Oudere werknemers moeten inleveren’
‘Met name de regelingen voor ouderen zitten flexibiliteit en een hogere productiviteit in de weg,’ zegt Van de Kraats. ‘Met werknemers jong en oud moet worden gesproken over wat iemand over vijf of tien jaar wil en kan. Dan kan je gezamenlijk inzetten op scholing. En voor wie een stap terug wil doen, moet demotie bespreekbaar zijn.’

Bron: AWVN, 6 januari 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.