"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onderhandelresultaat CAO Golfbranche 2014-201619 januari 2015

CAO-naam
CAO Golfbranche

Download Onderhandelaarsakkoord CAO Golfbranche 2014-2016
> CAO Golfbranche 2014-2016

Looptijd
De nieuwe CAO loopt van 1 november 2014 tot en met 30 juni 2016

Loonmutaties
– 1% per 1 april 2015
– 1% per 1 april 2016

Arbeidsvoorwaarden
– Gedurende de looptijd van de CAO wordt onderzocht of binnen de kaders van de nieuwe WWZ voldoende legitimatie kan worden gevonden om voor een aantal functies in de eerstvolgende CAO (vanaf 1-7-2016) beargumenteerd af te wijken van de nieuwe ketenbepaling in de WWZ;
– Gedurende de looptijd van de CAO wordt onderzocht of binnen de kaders van de nieuwe WWZ voldoende legitimatie kan worden gevonden om voor een aantal functies in de eerstvolgende CAO (vanaf 1-7-2016) beargumenteerd af te wijken van de nieuwe regeling aangaande oproepcontracten in de WWZ;
– Eenmalige uitkering van 0,6% per 1 december 2015 als gevolg van premievrijval ten gevolge van aanpassing pensioenregeling;
– Afspraken over pensioenregeling;
– Herverzekering 3de WW-jaar;
– Aanpassing tekst vakbondscontributie waardoor deze fiscaal aftrekbaar blijft.

Bron: VHP2, 28 november 2014

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.