SLUIT MENU

Misbruik bij premiekorting oudere werknemers

| Wet premiekorting oudere werknemers |


Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overweegt de regeling voor premiekorting oudere werknemers aan te passen om mogelijk misbruik tegen te gaan.

Hij zegt dit in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Anne Mulder (VVD).

De regeling premiekorting oudere werknemers behelst een premiekorting werkgevers die een oudere werknemer (per 1 januari 2015 een werknemer van 56 jaar of ouder, in voorgaande jaren 50 jaar of ouder) in dienst nemen vanuit een uitkeringssituatie.

Anne Mulder beschrijft dat het voorkomt dat werkgevers samen met werknemers besluiten om via een beëindigingovereenkomst een oudere werknemer uit dienst te laten treden om vervolgens dezelfde werknemer (na een korte periode in de Werkloosheidswet (WW) van soms een dag) weer in dienst nemen om zo een premiekorting te ontvangen.

In zijn beantwoording van vragen geeft minister Asscher aan dat bij de Belastingdienst signalen bekend zijn van deze vorm van misbruik. De minister wil naar aanleiding van dit signaal de regelgeving zo spoedig mogelijk aanpassen en werkgevers hierop aanspreken. De suggestie van Kamerlid Mulder om te toetsen of de werknemer eerder in dezelfde functie bij het bedrijf werkzaam was, neemt hij in overweging.

Bron: Ministerie SZW, 13 januari 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.