SLUIT MENU

Meldplicht werkgevers bij werk in Duitsland

Sinds 1 januari 2015 kent Duitsland een minimumloon, namelijk € 8,50 per uur. Dit brengt een uitgebreide meldplicht met zich mee.

De meldplicht en het minimumloon geldt ook voor buitenlandse ondernemers die werkzaamheden in Duitsland uitvoeren zoals transportondernemingen die werknemers door Duitsland laat rijden.

> TLN heeft hierover een dossier heeft aangelegd.

Brancheorganisatie Transport Logistiek Nederland (TLN) heeft aan de Europese Commissie horen of Duitsland gevraagd of deze wetgeving wel mag worden toegepast op Nederlandse werknemers. Daarnaast bepleit TLN bij de Duitse overheid een vrijstelling van de meldplicht voor Nederlandse werkgevers.

“Aan het begin van het nieuwe jaar heeft TLN nog geen antwoord uit Brussel en Den Haag ontvangen op onze vragen met betrekking tot de wijze van invoering, de verenigbaarheid met EU wetgeving, de forse administratieve ballast die het voor ondernemers met zich meebrengt. TLN heeft vrijstelling gevraagd voor Nederlandse vervoerders, immers onze CAO zit ver boven de Duitse minimumloongrens.

Het formulier waarmee chauffeurs moeten worden geregistreerd is per 19/12/2014 beschikbaar. TLN heeft een invulhulp op haar website beschikbaar gesteld (zie onderwerp CAO). TLN krijgt veel vragen over het in het Duits beschikbaar moeten hebben van alle documenten in Duitsland zelf. TLN heeft hierover vragen uitstaan bij o.a de Nederlandse ambassade. TLN benadrukt dat het formulier alleen opgestuurd moet worden voor werkgevers die personeel in dienst hebben en wier personeel in Duitsland activiteiten verricht. Eigen rijders vallen hier dus niet onder. Uitzendchauffeurs (ook die van pay-roll bedrijven) wel, maar dat is de verantwoordelijkheid van het uitzendbureau.
2.000 Controleurs worden aangesteld om de controles door te voeren. Duitsland heeft toegezegd controles op te schorten tot eind januari 2015.
Zodra er meer bekend is, komt TLN met een update.”

Bron: TLN.nl, januari 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.