"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

AVV CAO Detailhandel bloemen en planten 20128 februari 2012

AVV CAO Gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten 2012

Download: > AVV CAO Gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten 2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 3 februari 2012, nr. 584, onder UAW nr. 11274.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.