"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

VEHB: Branchevereniging voor evenementen- en horecabeveiliging16 augustus 2010

Speciaal voor beveiligingsbedrijven in de evenementen- en horecabranche is er een nieuwe branchevereniging, de Vereniging voor Evenementen en Horeca Beveiliging (VEHB) opgericht.

Deze vereniging functioneert naast de reeds bestaande VEB. De grote spelers op dit gebied hebben hun krachten gebundeld. Een betere uitwisseling van kennis onder elkaar en met overheden, een betere voorbereiding van evenementen en een betere opleiding van de medewerkers staan voorop.

CAO
De VEHB heeft voor haar medewerkers een eigen collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten, de cao voor Evenementen- en Horecabeveiligers VEHB 2010-2012. De cao VEB, afgesloten door de VEB, is nog steeds van kracht. Daarnaast is er een cao VEBH (zelfde werkingssfeer, bijna kopie) die extra van toepassing is op de VEHB leden, welke voorheen en dus feitelijk tot einde looptijd onder de cao VEB vallen. Met de cao VEHB wordt recht gedaan aan de speciale manier waarop het evenementen- en horecabeveiligingswerk is georganiseerd.

Veiligheid bezoekers
De VEHB werkt de komende tijd door aan de verbetering van de veiligheid voor bezoekers. Zij speelt een actieve rol in contacten met evenementen- en horecapartners en de overheid. Onder andere op de website www.vehb.nl komt uitleg over het werk en de uitdagingen. De veiligheid van het publiek verdient die aandacht!

Sociale partner
Al enige tijd leeft het idee bij de werkgevers. Men is op zoek naar gelijkgestemdheid over kwaliteit, uitstraling en veiligheid in de evenementen- en horecabranche. Uit de leemte die er was is de VEHB opgericht. Secretaris Gerard van Duykeren: “Als een van de initiatiefnemers voor deze vereniging ben ik zeer verheugd over het feit dat dit gelukt is. Niet alleen de verschillende werkgevers die mede-verantwoordelijk waren voor de oprichting geven mij een goed gevoel. Ook een sociale partner waarmee wij direct een CAO af konden sluiten voelde zich bij ons direct thuis.”


Bron: VEHB, 16 augustus 2010

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.