"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Aanpassingen ABU CAO Uitzendkrachten per 3 meiABU13 april 2010

De ABU voert vanaf 3 mei 2010 inhoudelijke wijzigingen door in de CAO voor Uitzendkrachten.

De belangrijkste aanpassingen betreffen de definitie van opvolgend werkgeverschap en de toepassing van de inlenersbeloning.

Inlenersbeloning

  • De uitzendonderneming kan met de uitzendkracht overeenkomen de inlenersbeloning toe te passen vanaf de aanvang van de verblijfsduur van de uitzendkracht bij de inlenende onderneming. Dit met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 9 lid 4 van de CAO.
  • Het feitelijk loon bij de toepassing van de inlenersbeloning moet, indien de uitzendkracht werkzaam is in fase C, minimaal gelijk te zijn aan het terugvalloon*. De toepassing van voornoemde inlenersbeloning dient schriftelijk te worden bevestigd aan de uitzendkracht.
  • Bij toepassing van de inlenersbeloning mag de uitzendonderneming alleen van deze keuze afwijken na een onderbreking van de verblijfsduur bij desbetreffende opdrachtgever van 26 weken of meer. Dit impliceert dat indien inlenersbeloning met de uitzendkracht wordt overeengekomen vanaf de eerste dag van de verblijfsduur, dit tevens geldt voor de overige uitzendkrachten van de betrokken uitzendonderneming die dezelfde of nagenoeg dezelfde arbeid verrichten bij dezelfde opdrachtgever.

*Terugvalloon: 90 procent van het feitelijk loon in de laatst beëindigde terbeschikkingstelling doch minimaal het wettelijk minimumloon.

De integrale aanpassingen van de ABU CAO »

Gerelateerd nieuws
01-03-10 Donner blijft bij avv ABU uitzend-cao
15-01-10 Vakkrachtenmelding Schildersbedrijf binnen ABU-CAO
24-12-09 ABU: CAO-wijzigingen vergoedingen ET

Bron: ABU, 7 april 2010

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.