"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Principeakkoord CAO Metalektro 2010-201126 januari 2010

CAO-naam
CAO Metalektro

Looptijd
1 februari 2010 t/m 30 april 2011

Loonmutaties
1 juli 2010 structureel 0,5%
1 januari 2011 structureel 1,15%

CAO-code t.b.v. loonheffing
487

Arbeidsvoorwaarden
– Financiering van het voorwaardelijk recht op extra pensioen (overgangsregeling) waardoor de medewerkers met geboortejaren van 1950 tot en met 1955 in ieder geval van dit recht gebruik kunnen maken. De premie hiervoor bedraagt 2% van de pensioengrondslag en wordt voor 50% door de werknemers en 50% door de werkgevers gedragen. Het betreft hier een bruto-premie die vanaf 1 januari 2011 wordt geheven.
– Werkgeversbijdrage van 50% van de premie WIA-hiaatverzekering Standaard.
– Werkgelegenheidsmaatregelen ter bevordering van de instroom in de sector, het behoud van vakmensen en het ontwikkelen van werknemers.

Bron: De Unie, 26 januari 2010

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.