"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Verlenging CAO Particuliere Beveiliging 2007-20087 februari 2008

CAO-tekst
CAO Particuliere Beveiliging 2007-2008

Looptijd
1 april 2007 t/m 31 juli 2008

Reden verlenging
De Minister van SZW heeft de CAO Particuliere Beveiliging nog niet algemeen verbindend verklaard (AVV). Daarom is de CAO tot en met 31 juli 2008 verlengd. Door de AVV procedure kunnen de collectieve arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers en bedrijven in de beveiligingsbranche verplicht gesteld worden. Hierdoor is concurrentie op arbeidsvoorwaarden uitgesloten en zijn ook collectieve voordelen als pensioen, voordelige ziektekosten verzekering, arboconvenant etc. mogelijk.

Aanvraag dispensatie AVV door enkele werkgevers
CAO-partijen dienen een AVV opnieuw aan te vragen. Het ministerie plaatst dit verzoek na toetsing in de staatcourant. Bij enkele landelijke CAO’s, waaronder de CAO Particuliere Beveiliging, vinden veranderingen plaats. Werkgeversverenigingen hebben met een dispensatie van de landelijke CAO hun CAO voor AVV bij het ministerie aangemeld. Voor de beveiliging is dit de werkgeversorganisatie voor de evenementenbeveiliging die voorheen vrijgesteld waren van de landelijke CAO. Deze werkgevers sluiten allen een CAO met de vakbond LVB af.

Branche-CAO in gevaar
Bij het ontbreken van een AVV zijn nieuwe CAO-bepalingen alleen geldig voor bedrijven en werknemers die aangesloten zijn bij de werkgeversvereniging in de beveiliging (de VPB). De CAO-bepalingen gelden dan niet voor de werknemers werkzaam bij de honderden kleine bedrijven in de branche. Dit kan leiden tot concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Hiermee is het voor bonden niet meer mogelijk een branche-CAO af te sluiten.

Procedure in gang gezet
Om dit te voorkomen hebben partijen in overleg met juristen en advocaten van alle CAO-partijen een procedure in gang gezet richting het ministerie. Het ministerie heeft aangegeven dat deze procedure (een soort bezwaarprocedure) enkele maanden in beslag neemt en alleen gevoerd kan worden door partijen die betrokken zijn bij nog lopende CAO’s.

Voorbereiding nieuwe CAO
Ondanks deze procedure zijn de voorbereidingen voor de nieuwe CAO van start gegaan, via o.a. in de vorige CAO’s afgesproken studie en werkgroepen.

CAO-nieuws
Meer CAO-informatie

Bron: De Unie, 7 februari 2008

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.