"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

AVV CAO Metalektro Hoger Personeel 2007-200820 april 2007

Algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger personeel in de Metalektro.

Het besluit is gepubliceerd in de Stcrt d.d. 18-04-2007, nr. 75, onder UAW Nr. 10652
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: www.overheid.nl/op/
Download: AVV CAO Metalektro Hoger Personeel 2007-2008

– advertentie –

Kwaliteit voor een lage prijs
Voor intermediairs die payroll in hun

dienstverlening willen opnemen.

Kostprijs + 3%

Al vanaf 1 medewerker. > lees meer

 


Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.