SBB organiseert pilots mbo-certificaten

0
76

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven organiseert van juni 2018 tot eind 2019 vijftien pilots voor mbo-certificaten.

Werkenden en werkzoekenden kunnen straks zo’n certificaat halen, en direct in de praktijk toepassen.

Veranderende arbeidsmarkt
Met de pilots wil de SBB nagaan wat er nodig is om beroepsgerichte onderdelen van opleidingen te gebruiken voor mbo-certificaten. De certificaten moeten tegemoetkomen aan de veranderende arbeidsmarkt en de gewijzigde behoefte aan vaardigheden. Het moet het makkelijker maken om over te stappen naar een andere sector of een andere functie.

Bij- en omscholen
De pilots worden uitgevoerd in de meest kansrijke sectoren zorg, horeca, bouw en techniek, voor mbo-opleidingen op niveau 2, 3 en 4. Die kunnen inzichtelijk maken hoe de mbo-certificaten het beste eruit kunnen zien. De mbo-certificaten kunnen niet alleen worden ingezet om de instroom van personeel te bevorderen, maar ze zijn ook geschikt om werkenden en werkzoekenden om- of bij te scholen. Een goed voorbeeld is de proef ‘Duurzaamheid en installatietechniek’ die werknemers bijschoolt op kennis en vaardigheden over duurzaamheid en technische installaties.

Organisatie
Elke pilot bestaat uit een samenwerkingsverband van een of meer bekostigde of niet-bekostigde scholen, een of meer bedrijven en de desbetreffende sociale partners. De behaalde mbo-certificaten worden opgenomen in het diplomaregister van OCW.

Eind 2019 volgen een evaluatie en een advies aan de minister van OCW.

Bron: SBB en VNO-NCW, 18 juni 2018