SLUIT MENU

Grote hervormingen vragen om voorspelbaarheid

Grote hervormingen komen in ons land doorgaans traag tot stand. Vanuit het belang van zorgvuldigheid en draagvlak creëren is dat soms best logisch. Áls er dan een plan ligt, is het in elk geval doordacht en is er brede steun voor. De Polder in optima forma. Onverstandig is gemaakte afspraken daarna weer volop ter discussie te stellen. Dat is echter wel wat er na de verkiezingen van 22 november kan gebeuren, bijvoorbeeld op het terrein van de arbeidsmarkt, zo schrijft Jeroen Brouwer, programmamanager CAO bij ABU, in zijn column 

2021: nieuwe regels voor werk

Over de knelpunten van de Nederlandse arbeidsmarkt zijn begin 2020 rapporten verschenen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en de Commissie Regulering van Werk (commissie-Borstlap). Geïnspireerd door deze analyses, is er na een intensief traject met betrokkenheid van veel deskundigen en sociale partners in de Sociaal-Economische Raad (SER) in 2021 een akkoord gesloten over nieuwe regels voor werk.

Conceptwetsvoorstel

Veel aandacht ging daarbij uit naar de evenwichtigheid en onderlinge samenhang van die regels. Werkgevers en vakbonden hebben daarbij hun verantwoordelijkheid genomen. Vervolgens heeft ook het kabinet zich achter die afspraken geschaard. Inmiddels ligt er een conceptwetsvoorstel waarin de voorstellen van de SER zijn uitgewerkt.

Weinig waardering voor gekozen koers

Sommige politieke partijen lijken echter weinig waardering te hebben voor de gekozen richting en de samenhang die daarvan onderdeel uitmaakt. In hun verkiezingsprogramma’s staan verschillende voorstellen die haaks staan op het SER-advies. Inzoomend op uitzendwerk pleit bijvoorbeeld GroenLinks/PvdA voor het verkorten van de meest flexibele uitzendperiode (‘Fase A’) tot 26 weken. Nieuw Sociaal Contract vindt dat uitzendwerk alleen nog mogelijk moet zijn bij ‘piek en ziek’.

Onzekerheid op de arbeidsmarkt

Het staat partijen vrij om met nieuwe ideeën te komen, maar voor beide voorstellen is om heel goede redenen bewust niet gekozen door de SER en het kabinet. Bezwaarlijk is niet alleen dat deze voorstellen het evenwicht op de arbeidsmarkt juist zullen verstoren, maar ook dat er weer onzekerheid optreedt: in hoeverre ‘staan’ de gemaakte afspraken nog?

Een zorg voor de uitzendbranche

Voor de uitzendbranche is dit in het bijzonder een zorg, omdat werkgevers en vakbonden al delen uit het SER-advies hebben verwerkt in de CAO voor Uitzendkrachten.

Nederland kent grote maatschappelijke problemen. Onvoorspelbaarheid en politieke wispelturigheid is het laatste dat we kunnen gebruiken.

Jeroen Brouwer, werkzaam als programmamanager CAO bij ABU.

De Algemene Bond Uitzendondernemingen.