"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Nelleke, een boek van Henk Geurtsen om te delen

Nelleke, een boek van Henk Geurtsen, om te delen

Over hoe werk en privé elkaar (altijd?) op één of andere manier raken en hoe je kunt omgaan met ingrijpende levenservaringen.

Door Hinke Wever, redactie FlexNieuws

Henk Geurtsen overhandigt het eerste exemplaar van zijn boek 'Nelleke' aan Pia Dijkstra
Henk Geurtsen overhandigt het eerste exemplaar van zijn boek ‘Nelleke’ aan Pia Dijkstra, foto door Jochem Eerden

Vorige week donderdag was ik bij de bijzondere presentatie van het boek ‘Nelleke’ in Barneveld.

Het boek is bijzonder, ook de omstandigheden en de samenwerking tussen iedereen die hieraan heeft bijgedragen vond ik bijzonder. Wonderlijk hoe privé en werkrelaties hier samenkwamen, alsof het script al lang van tevoren was geschreven.

Henk Geurtsen, bekend als organisatieadviseur in de flexbranche, oprichter van Experts in Flex, heeft dit boek geschreven over het ziekteproces en het afscheid van zijn vrouw Nelleke in december 2021. In twee maanden tijd werd zij ernstig ziek en koos ze ervoor zelf de regie te nemen voor een waardig levenseinde. Samen hebben zij alle ups and downs van dit proces zo goed mogelijk in het moment opgelost. Hun aanpak bleek inspirerend te zijn voor veel mensen. Dat bracht Henk ertoe om dit boek te gaan schrijven.

Nu is het in een zakelijke context gebruikelijk om werk en privé van elkaar te scheiden.
Toen Henk aan mij vroeg: wil je hier misschien aandacht aan besteden in FlexNieuws, dacht ik eerst: dat ligt niet voor de hand, het is niet logisch. Maar ik liet het een poosje in mij omgaan en besefte: scheiding van werk en privé is eigenlijk een geforceerd idee. In werkelijkheid worden we allemaal in ons leven in periodes geconfronteerd met verdrietige, ingrijpende zaken, waar we ons toe moeten verhouden en die onze routines verstoren. Dat is ook van invloed op ons werk.

Gelukkig is daar bij werkgevers steeds meer begrip voor en wordt er in wet- en regelgeving al meer ruimte voor gecreëerd. Denk aan een ruimer ouderverlof, dat nu ook mogelijk is voor vaders. Denk aan mantelzorg; wie dat in overleg regelt zorgt ervoor dat mensen zich niet ziek hoeven te melden om voor hun dierbaren te kunnen zorgen bij gebrek aan andere (professionele) zorgverlening. Verlies van dierbaren, sabbaticals om schade door burnouts te voorkomen. Mensen die zichzelf weer moeten ‘uitvinden’ na hun ontsnapping aan een ramp. Het dient zich allemaal aan in de werkelijkheid.

Henk vroeg mij in juni 2022 om mee te lezen met zijn manuscript. Hij was in januari van dat jaar aan zijn boek begonnen. Hij kent mij door eerdere samenwerking en zag mijn persoonlijke ervaring. Meelezen was een eer en op momenten aangrijpend. Ik vergelijk het met een soort samen wandelen in de tijd; af en toe vragen stellen, zoals: gaat het nog? Hoe zit het eigenlijk met dit stukje, hoe lost zich dat op? En: wat goed, dat je dit doet en het volhoudt. De eenzame beproeving lijkt wel wat op een barre Elfstedentocht, waar de meelezers (Henk heeft nog een meelezer gevraagd met deze levenservaring) weten dat ze  langs de route kunnen staan met warme thee en ‘je kan het!’.

En dan is na een jaar het boek klaar. De krachtsinspanning die dit van Henk heeft gevergd is enorm. Ploeteren, leren, vechten tegen verdriet op momenten dat je verder wil. Alle details terug zien en afwegen wat hierin inspirerend is. Steeds weer verbeterslagen maken, een uitgever vinden, redactionele feedback verwerken, enzovoort.

Henk deelde dit bij de boekpresentatie, persoonlijk en hanteerbaar. Werk en privé kwamen hier op een wonderlijke manier samen, want hij heeft aan Wim Davidse, hoofdredacteur van Flexmarkt en ervaren dagvoorzitter, gevraagd om de bijeenkomst te leiden. Pia Dijkstra, bekend van onder meer haar strijd voor legale euthanasie, nam het eerste exemplaar in ontvangst. Ook uit haar woorden bleek hoe belangrijk het delen van ervaringen is. Om zo de mogelijkheden voor eigen regie en waardig sterven een plek te geven. Daarom zijn zulke boeken nodig.

Henk vroeg me een stuk uit het boek voor te lezen; het moment dat Nelleke zegt euthanasie te willen, ‘want nu kan het nog, nu ben ik nog helder’. Samen besluiten zij die dag met een glas alcoholvrije rosé met bubbels. Om het leven te vieren.

En nu staat bij mij op de piano een fles wijn, met als etiket een foto van Nelleke, terwijl zij  haar paard ment, symbool voor haar levenslust. Deze fles staat bij nog veel meer mensen die hen hebben gesteund.

Het verhaal doet iets. Toen de genodigden binnenkwamen leken ze eerst verlegen met zichzelf en elkaar. Wat moesten ze zeggen en hoe zou deze bijeenkomst gaan? Tijdens de presentatie ontdooide de zaal. Na afloop bleef iedereen napraten en waren er ontmoetingen alsof de Rabobank, waar de presentatie werd gehouden, een gezellig restaurant was.

Het boek (uitgeverij Futuro) is bij (vrijwel) alle online boekwinkels te bestellen. Het ISBN-nummer is: 9789492939951 (e-book: 9789492939968)

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.