"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Meer mensen hebben werk, maar flexwerk maakt onzeker

TNO en CBS hebben de vijfde editie gepubliceerd van ‘Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt’ (DNA-V).

De baan- en werkzekerheid is de laatste jaren is toegenomen, blijkt uit deze publicatie. Er zijn minder werkenden werkloos geworden. Desondanks voelen met name flexwerkers en zzp’ers zich onzeker over hun werk.

Het aantal mensen dat van werkgever en/of beroep is gewisseld is het hoogst in tien jaar. Bovendien is er voor het eerst in lange tijd een toename van het aandeel werkenden met een vaste arbeidsrelatie. Toch voelen veel werkenden zich onzeker over hun werk en inkomen, met name flexwerkers en zzp’ers. Zij hebben verschillende strategieën om hun zekerheden te vergroten.
aantal maanden geen werk, bron TNO
Multi-jobbing
Eén strategie is het combineren van verschillende banen: multi-jobbing. In Nederland hebben 539 duizend werknemers meer dan één betaalde baan (7,4 procent van de beroepsbevolking). Multi-jobbing blijkt een effectieve manier is om meer werkzekerheid te verkrijgen. Werkenden met verschillende banen hebben meer werkzekerheid dan werkenden met één baan. Maar hun inkomenszekerheid blijkt geringer. Het inkomen van multi-jobbers ligt vaker onder de armoedegrens dan dat van werknemers met één baan.

Informeel leren
Het stimuleren van informeel leren op de werkvloer is een andere strategie om de zekerheid van, met name laagopgeleide, flexwerkers op werk en inkomen te vergroten. Informeel leren sluit goed aan op de leerbehoefte van laagopgeleiden en kost uitzendorganisaties relatief weinig inspanning en geld. Maar het stimuleren van informeel leren wordt door de praktijk niet vanzelf opgepakt. Dit komt met name door het ontbreken van kennis over informeel leren bij uitzendorganisaties en doordat het lastig is om opgedane vaardigheden van flexwerkers formeel erkend te krijgen binnen het huidige onderwijsbeleid.

 

Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt is een publicatie van TNO en CBS met bijdragen van onderzoekers van AIAS (Universiteit van Amsterdam), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), ROA (Universiteit Maastricht), SEO Economisch Onderzoek, Start Foundation, Tilburg University en de WRR.

Bron: TNO, 6 februari 2020

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.