"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

CAO-lonen 2,1% gestegen in 2018

De cao-lonen zijn in 2018 gestegen met 2,1 procent. Dat is de grootste stijging na 2009.

De ontwikkeling van de consumentenprijzen in 2018 is nog niet bekend. Over de eerste elf maanden van 2018 was de stijging 1,7 procent. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers.

CAO-lonen en contractuele loonkosten, bron CBS

Contractuele loonkosten
De contractuele loonkosten (cao-lonen en werkgeverspremies) stegen met 2,5 procent in 2018. Sinds begin 2016 stijgen de contractuele loonkosten weer harder dan de cao-lonen.

Stijging vierde kwartaal 2,3 procent
In het laatste kwartaal van 2018 stegen de cao-lonen met 2,3 procent. Dat is de grootste kwartaalstijging van het afgelopen jaar. Sinds de tweede helft van 2017 is de stijging vrijwel elk kwartaal hoger geweest dan in het kwartaal daarvoor.

Bron: CBS, 3 januari 2019

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.