"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Federgon: Uitzenduren België januari 2018 -1,29%

In de maand januari 2018 nam het aantal uren uitzendarbeid af met -1,29% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers), meldt Federgon.

Deze afname is toe te schrijven aan een negatieve ontwikkeling in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam af met -0,71% in het arbeiderssegment en met -2,09% in het bediendesegment.

In vergelijking met de maand januari van vorig jaar liet de uitzendsector een stijging met +7,95% zien (tegenover +9,80% in december 2017). Dit cijfer is het resultaat van een toename van de activiteit met +8,79% in het arbeiderssegment en een toename met +6,83% in het bediendesegment.

Bron: Federgon, 6 maart 2018

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.