"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

EU: vanaf 2020 bescherming tegen goedkope arbeid

| Detacheringsrichtlijn | Richtlijn 96/71/EG |

Vanaf midden 2020 moeten tijdelijke medewerkers uit Oost-Europa evenveel betaald krijgen als medewerkers met een vast contract.

Het gaat dan bijvoorbeeld om tijdelijke opdrachten, zoals detachering.

Hierover was al overeenstemming bereikt in Europa, maar de maatregel zou pas in 2022 ingaan. De lidstaten hebben ingestemd met een vervroeging, nadat het Europees Parlement en de Europese Commissie daarop hadden aangedrongen.

Bron: Europese Commissie, 28 februari 2018

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.