"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

DPA Group stelt publicatie jaarcijfers 2017 uit

DPA heeft de publicatie van de jaarcijfers over 2017, die gepland stond op donderdag 15 maart 2018, uitgesteld.

De onderneming heeft in Q4 2017 business units geclusterd en de backoffice-activiteiten verder geautomatiseerd. Bovendien heeft DPA te maken met de aangescherpte eisen die gesteld worden aan de controle van een beursgenoteerde onderneming.

Jaarcijfers uitgesteld tot begin april
Dit alles heeft ertoe geleid dat de jaarrekening nog niet volledig is afgerond. Daarom heeft de directie besloten om publicatie van de jaarcijfers uit te stellen, naar verwachting tot begin april 2018.

Omzet en personeel
De omzet in 2017 van DPA bedroeg circa 137 miljoen euro (2016: 126 miljoen). Dit is een groei van circa 9%. In 2017 was ieder kwartaal een versnelling van de groei te zien. Het personeelsbestand is uitgebreid met 356 professionals tot 1.401, en met 54 interne medewerkers tot 223. DPA verwacht dat de investeringen in eigen professionals, nieuwe activiteiten en technologische innovaties in 2018 vruchten zullen afwerpen.

Désirée Theyse
De Raad van Commissarissen heeft het voornemen om na de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders Désirée Theyse als lid van de Raad van Bestuur in de functie van CFO te benoemen. Zij is sinds 1 januari 2018 in dienst van DPA als Corporate Strategisch Directeur.

Bron: persbericht DPA Group, 15 maart 2018

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.