"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Wet Invoering Extra Geboorteverlof | WIEG

Wet Invoering Extra Geboorteverlof | WIEG

Het wetsvoorstel van Koolmees moet er voor zorgen dat meer en langer geboorteverlof voor partners normaal wordt. Op dit moment hebben partners recht op twee dagen betaald geboorteverlof en daarna kunnen ze aansluitend drie dagen ouderschapsverlof opnemen. Dat is meestal onbetaald waardoor er weinig gebruik van wordt gemaakt.

Het geboorteverlof wordt vanaf 2019 een hele week. Ook kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby straks nog eens vijf weken extra geboorteverlof krijgen. De verlofmogelijkheden voor partners worden hiermee fors verruimd, van twee dagen tot maximaal zes weken.

Minister Koolmees heeft de ministerraad geïnformeerd dat hij zijn Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) ter consultatie voorlegt.

Bron: Rijksoverheid, 21 februari 2018

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.