SLUIT MENU

Onderhandelingsresultaat CAO Cargill 2018-202026 februari 2018

CAO-naam
CAO Cargill

Download Onderhandelingsresultaat CAO Cargill 2018-2020
> Onderhandelingsresultaat CAO Cargill 2018-2020 (23-02-18)

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 31 maanden vanaf 1 januari 2018 t/m 31 juli 2020.

Loonmutaties
– 3,00% loonsverhoging per 1 januari 2018
– 3,50% loonsverhoging per 1 april 2019

Arbeidsvoorwaarden
– Een verzoek van een medewerker om een opleiding te volgen die gericht is op de ontwikkeling in de eigen functie zal worden gehonoreerd, tenzij er gewichtige redenen zijn om het verzoek af te wijzen.
– Een medewerker kan 10 extra vakantiedagen kopen (was 5 vakantiedagen) gedurende het vakantiejaar.
– Partijen hebben de intentie uitgesproken om de jeugdlonen af te schaffen en in plaats daarvan aanloopschalen voor zijinstromers te introduceren. Onder zijinstromers wordt voorlopig verstaan: mensen zonder startkwalificatie.
– De Consignatietoeslag van artikel 8 lid 3 cao Cargill B.V. wordt uitgebreid met de toeslag voor een rooster voor eens in de zes en eens in de zeven weken consignatiedienst. Dit in verband met de overgang van de cao Cacao naar de consignatieregeling van de cao Cargill B.V.

Bron: FNV Voedingsindustrie, 23 februari 2018

Moniek Kennis werkt als advocaat bij Marxman Advocaten binnen de sectie Arbeid & Organisatie.