SLUIT MENU

Onderhandelaarsakkoord CAO Houthandel 2017-201919 januari 2018

CAO Houthandel 2017-2019

Download Onderhandelaarsakkoord CAO Houthandel 2017-2019
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De looptijd van de cao is 2 jaar van 01-04-2017 tot en met 31-03-2019.

Loonmutaties
– 2,00% loonsverhoging per 1 februari 2018
– €350,- eenmalige uitkering per 1 november 2018
– 2,00% loonsverhoging per 1 februari 2019

Arbeidsvoorwaarden
– Over 2017 adviseert de werkgevers cao-partij, bedrijven die de vakbondscontributie nog niet op een fiscaal vriendelijke wijze hebben geregeld, dit alsnog te doen in 2018 voor zover daarvoor ruimte is in de werkkostenregeling. Voor 2018 is fiscaal vriendelijke verrekening van de vakbondscontributie een recht.
– De toeslagen voor bedrijfshulpverlener, leermeester, scholingspromotor en de combitoeslag zullen worden verhoogd conform de cao-loonontwikkeling.
– De kostenvergoedingen zullen jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd met het percentage waarmee het geschoonde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie (CPI alle huishoudens afgeleid) in de periode van oktober tot oktober daaraan voorafgaande is gestegen.
– In een protocol wordt vastgelegd dat cao-partijen gedurende de looptijd van de cao de ingediende voorstellen met betrekking tot de functiestructuur van het functiehuis van de Hibin, het beoordelingssysteem met de uitloopperiodieken en de jeugd-instroomschalen zullen bespreken.
– Door Sivag is EFS-subsidie voor duurzame inzetbaarheid branches en sectoren aangevraagd. In dat kader zal ook naar de 80-90-100 regeling (80% werken tegen 90% loon en 100% pensioenopbouw) worden gekeken.

Bron: FNV Bouwen & Wonen, 18 januari 2018

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.