SLUIT MENU

Eindbod CAO PGGM 2018-201923 januari 2018

Naam
CAO PGGM

Download Eindbod CAO PGGM 2018-2019
> Eindbod CAO PGGM 2018-2019 (17-01-18)

Looptijd
De cao kent een looptijd van 24 maanden, te weten van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Loonsverhogingen
– 1,00% eenmalig bruto uitkering flexibele eindejaarsuitkering 2017 (waarna afschaffing flexibele eindejaarsuitkering)
– 1,00% loonsverhoging per 1 juli 2018
– 7,00% eindejaarsuitkering per 1 december 2018
– 1,00% loonsverhoging per 1 januari 2019
– 7,50% eindejaarsuitkering per 1 december 2019
– 0,50% eenmalig uitkering per 1 oktober 2019

Arbeidsvoorwaarden
– De rentetegemoetkomingsregeling komt per 1 januari 2018 te vervallen.
– PGGM zal in 2018 en 2019 de vakbondscontributie over 2018 en 2019 van de leden van de vakorganisaties waarmee de cao is afgesloten, vergoeden. De leden van de vakbonden kunnen deze bedragen in 2018 en 2019 bij PGGM declareren.

Bron: CNV Vakmensen, 17 januari 2018

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.