SLUIT MENU

UWV: sterke daling WW-uitkeringen

De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 8.000 per maand gedaald. Het aantal werklozen kwam in april uit op 456.000, meldt het CBS.

Dit is 5,1 procent van de beroepsbevolking. Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 9.000 per maand toegenomen. UWV telde eind april 401.000 WW-uitkeringen.

Zie UWV overzicht Arbeidsmarkt april 2017

UWV: sterke daling WW-uitkeringen
Het aantal lopende WW-uitkeringen bij UWV komt in april 2017 uit op 401.ooo, een daling met 13.000 (-3,2 procent) ten opzichte van maart. Vooral het aantal uitkeringen aan jongeren daalde fors (-8,5 procent). Onder 55-plussers was de afname het minst sterk (-1,5 procent). Naar sector bekeken bleef alleen het aantal uitkeringen vanuit de banken vrijwel gelijk aan dat van maart. De overige sectoren lieten een daling zien. De uitzendsector, waar veel jongeren werken, kende de grootste afname (-8,6 procent).
Het aantal WW-uitkeringen was eind april bijna 60.000 lager dan een jaar geleden, een daling met 12,8 procent. De afname onder 55-plussers blijft met 7,2 procent achter bij de gemiddelde daling.

UWV: veel minder nieuwe WW-uitkeringen dan vorig jaar
UWV verstrekte in de eerste vier maanden van dit jaar 148.000 nieuwe WW-uitkeringen, 21 procent minder dan in dezelfde periode in 2016. Bijna alle sectoren telden in 2017 minder nieuwe uitkeringen dan in 2016. Bij verzorgende beroepen (-41,8 procent), zoals thuiszorgmedewerkers, en bouwberoepen (-38,6 procent) was de daling het grootst. Alleen vanuit de bankensector (+27,7 procent) en de metaalindustrie (+5,4 procent) steeg het aantal nieuwe uitkeringen dit jaar. Onder 50-plussers vanuit de bankensector nam het aantal uitkeringen met bijna de helft toe (+49,8 procent).

Minder banenverlies dan voor de crisis
Al drie jaar daalt de werkloosheid doordat er meer werklozen een baan vinden dan er werkenden hun baan verliezen. In april 2017 waren er 120.000 werkenden die drie maanden eerder nog werkloos waren. Tegelijkertijd waren er 77.000 mensen werkloos die drie maanden ervoor nog een baan hadden.

Met 77.000 lag het aantal baanverliezers in april onder het laagste niveau van vlak voor de crisis. In maart 2008 waren er 80.000 werklozen die drie maanden eerder nog betaald werk hadden.

De daling van de werkloosheid wordt gedempt doordat de beroepsbevolking groeit. Er zijn meer mensen die op zoek gaan naar werk en dat niet vonden (171.000 in de afgelopen drie maanden), dan er werklozen stopten met zoeken naar werk (152.000).

Meer mensen met werk
In Nederland wonen 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan had in april 66,4 procent betaald werk. Dat zijn 8,5 miljoen mensen, bijna 4,6 miljoen mannen en 4 miljoen vrouwen. In de afgelopen drie maanden is het aantal mensen met betaald werk met gemiddeld 9 duizend per maand gegroeid.

Van de mensen van 15 tot 75 jaar hebben er 4,3 miljoen geen betaald werk. Van hen zijn er 456 duizend werkloos en bijna 3,9 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

Bron: UWV, 18 mei 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.