"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Principeakkoord CAO Ziekenhuizen 2014-20164 maart 2015

CAO-naam
CAO Ziekenhuizen

Download Principeakkoord CAO Ziekenhuizen 2014-2016
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 34 maanden: van 1 maart 2014 tot 31 december 2016.

Loonmutaties
– Een structurele loonsverhoging van 1,5 procent in 2015 en 1,5 procent in 2016.
– Daarnaast ontvangen de medewerkers twee keer een eenmalige uitkering.

Arbeidsvoorwaarden
– Afgesproken is dat externe flexcontracten worden omgezet in vaste contracten voor intern personeel en dat alle ziekenhuismedewerkers recht hebben op scholing;
– Het scholingsbudget wordt met 3% per jaar verhoogd;
– De wachtgeldregeling wordt omgezet in een activeringsregeling die van-werk-naar-werk als uitgangspunt heeft;
– De medewerkers in de branche ziekenhuizen krijgen het recht om hun Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) ruimer in te zetten. Tot nu toe was het alleen mogelijk om PLB op te nemen in vrije tijd. Met het akkoord is het nu ook mogelijk geworden om PLB in te zetten voor opleiding, ontwikkeling en extra inkomen;
– Afgesproken is dat de onregelmatigheidstoeslag tijdens opname van vakantie-uren wordt doorbetaald.

Bron: FNV, 4 maart 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.