"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Cao aanpassen bij verschuiving bedrijfsactiviteiten

Als bedrijfsactiviteiten verschuiven kan de uitzendorganisatie onder een andere verplicht gestelde CAO vallen.

Werkgevers moeten daarom de CAO hierop aanpassen om naheffingsaanslagen te voorkomen.

Algemeen verbindend verklaring
Wanneer een cao door de minister van Sociale Zaken algemeen verbindend is verklaard, geldt deze dwingend voor elke werkgever die onder de werkingssfeer valt. In dat geval wordt de werkgever geheel buiten zijn toedoen of betrokkenheid toch gebonden.

Is de werkgever aan een cao gebonden, dan maakt deze CAO deel uit van de individuele arbeidsovereenkomst, de afspraken waarin wordt afgeweken van de cao zijn dan nietig.

Bekijk hier de uitspraak van het hof die deze situatie illustreert.

Bron: Salarisadministratie, 11 maart 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.