"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Principeakkoord CAO LyondellBasell 2014-201518 februari 2015

Naam
CAO LyondellBasell

Principeakkoord CAO LyondellBasell 2014-2015
> Principeakkoord CAO LyondellBasell 2014-2015

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015.

Loonsverhogingen
2 % per 01-04-2014

In de maand volgend op de maand waarin met dit principeakkoord wordt ingestemd krijgen de werknemers een eenmalige uitkering van 0,25% van 12,96 maal het maandsalaris in april 2014.

Arbeidsvoorwaarden
• Gedurende de looptijd van de cao zal de werkgever de gedifferentieerde WGA-premie volledig voor zijn rekening nemen.
• Werkgever heeft zich bereid verklaart met de bonden te overleggen over het nog door de STAR uit te brengen advies over reparatie van de WW.
• Werkgever heeft de bonden geïnformeerd over de inspanningen om aan een Wajong jongere en andere doelgroepen zoals bedoeld in de participatiewet een werkervaringsplaats binnen het bedrijf aan te bieden. Werkgever zal de vakbonden over de voortgang blijven informeren. Gezien de aard van de activiteiten en de potentiële risico’s op de locatie Moerdijk zijn de mogelijkheden gering.
• De werkgever zal met de ondernemingsraad werken aan een regeling onbetaald verlof.

Bron: CNV Vakmensen, 17 februari 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.