"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onderhandelingsresultaat CAO MITT 2014-201626 februari 2015

CAO-naam
CAO MITT, CAO Mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie

Download Onderhandelingsresultaat CAO MITT 2014-2016
> Eindbod CAO MITT 2014-2016

Looptijd
24 maanden, van 1-7-2014 t/m 30-06-2016

Loonmutaties
– Per 1 juli 2015 met 1,5% structureel
– Daarnaast ontvangen de werknemers een éénmalige uitkering: op 30 juni 2015 van 1,4% van het jaarloon en op 31 maart 2016 van 0,7% van het jaarloon. De eenmalige uitkering geldt pro rata voor werknemers die een gedeelte van het jaar in dienst zijn.
– Voor het aanwenden van het resterende deel van de werkgeverspremie van de vervallen RAM premie t/m 2020 worden in de volgende CAO periode afspraken gemaakt.

Extra afspraken voor de Textiel- en Tapijtsector (art.1 lid 3, CAO MITT)
– Voor werknemers in dienst van de werkgevers in de textiel- en tapijtindustrie worden daarnaast de verdienden salarissen en schaallonen per 1 oktober 2014 verhoogd met 1% structureel
– Per 1 januari 2016 ontvangen deze werknemers nog een extra éénmalige uitkering van 1% van het jaarloon. Ook deze uitkering is pro rata voor werknemers die maar een gedeelte van het jaar in dienst zijn.
– De werkgever kan op basis van financieel-economische gronden na overleg met de OR, PVT of personeelsvergadering, besluiten om (een gedeelte van) de eenmalige uitkering niet uit te betalen maar om te zetten in vrije tijd, waarbij 1% staat voor 2 betaalde vrije dagen van een volledige dienst van 7,2/7,4 of 7,6 uur.

In uitzonderlijke gevallen als de loonafspraken de continuïteit van een bedrijf in gevaar brengen, kan er dispensatie/afstel door een bedrijf worden aangevraagd bij de vakraad.

Arbeidsvoorwaarden
– Vanaf 30-3-2015 zullen uitzendkrachten conform de ABU-cao of de wet vanaf dag 1 gelijk worden beloond als de eigen werknemers.
– Het bedrag van de minimumvakantietoeslag wordt gedurende de looptijd van de CAO bevroren op €.1730 bruto.
– CAO partijen hebben afgesproken dat het project “Haal het beste uit uw mensen. Vandaag en Morgen!” wordt voortgezet.
– CAO-partijen zullen gedurende de looptijd van de CAO gaan onderzoeken op welke wijze ze kunnen komen tot een voor beide partijen acceptabel moderniseringsbeleid in de CAO.
– Conform de aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid (STAR) zal er binnen de CAO MITT een aparte loonschaal komen voor medewerkers die door een arbeidsbeperking niet in staat zijn om met full time arbeid 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen.
– CAO partijen zullen na het SER-advies overleg voeren over een private aanvullende WW-verzekering waarmee in principe de huidige hoogte en duur van de WW kan worden gehandhaafd.
– De sectorcampagne “Wat maak jij ervan!” zal worden voortgezet.

Bron: De Unie, 23 februari 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.