SLUIT MENU

Onderhandelingsresultaat CAO Coca-Cola 2015-20164 februari 2015

CAO-naam
CAO Coca-Cola

Onderhandelingsresultaat CAO Coca-Cola 2016-2016
> Onderhandelingsresultaat CAO Coca-Cola 2015-2016

Looptijd
Verlenging van de huidige CCE-NL cao met een periode van 15 maanden, die loopt van 1 januari 2015 tot 1 april 2016.

Loonmutaties
– Een structurele verhoging van de salarissen en normsalarissen van 1,75% per 1 april 2015.

Arbeidsvoorwaarden
– Partijen gaan in 2015 verder met de discussie over duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en zo mogelijk met het realiseren van een budget dat je zelf tot je beschikking krijgt voor scholing.
– Partijen gaan in 2015 als partijen verder met de discussie en proef om in gezondere roosters te werken en te kijken hoe een en ander te realiseren is in de wens van CCE om flexibeler te werken in de piekperiodes.
– Partijen zijn overeengekomen dat werknemers de tijd krijgen om zich te laten voorlichten voor hun pensioen door een externe adviseur hoe hun pensioen aan te wenden.
– CCE neemt de kosten op zich voor de reparatie van het derde WW-jaar, dat in 2015/2016 komt te vervallen en in de lijn van het sociaal akkoord gerepareerd moet worden.
– Partijen hebben afspraken gemaakt voor het praktisch omgaan met vakantiedagen.
– Formeel ligt nu vast dat iedereen die in ploegen werkt nu doorbetaalde pauzes heeft.
– De vakbondscontributie blijft fiscaal vriendelijk, de extra kosten door de invoering van de WKR neemt CCE voor zijn rekening.

Bron: CNV Vakmensen, 4 februari 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.