SLUIT MENU

Ultiem eindbod CAO Grontmij 20159 januari 2015

CAO-naam
CAO Grontmij Groep

Download Ultiem eindbod CAO Grontmij 2015
> Ultiem bod CAO Grontmij 2015

Looptijd
De CAO wordt aangegaan voor de periode van een jaar, te weten van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.

Loonmutaties
Per 1 september 2015 vindt een structurele verhoging van de salarissen plaats ter grootte van 1,5%.

Arbeidsvoorwaarden
– Grontmij wil € 500.000,- extra inzetten aan personeelsontwikkeling in 2015 (kosten out of pocket en uren).
– Er wordt een Sociaal Plan afgesloten voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.
– CAO-partijen spreken af dat de duur en de opbouw van de WW worden gerepareerd conform de afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord van april 2013 zijn gemaakt.
– In 2015 worden er 3 mensen aangenomen die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak uit het sociaal akkoord.
– In het kader van de nieuwe bepalingen van de Wet Werk en Zekerheid is afgesproken dat Grontmij de wettelijke wijzigingen zal volgen. Er zullen in deze CAO in dit verband geen afwijkende afspraken worden opgenomen.
– Grontmij zal gedurende de duur van deze CAO geen gebruik maken van de wettelijke mogelijkheid de WGA premie op het netto-loon van de medewerker te verhalen.
– In de CAO zal geen uitzondering meer worden opgenomen op de wettelijke bepalingen van de opzegtermijn.

Bron: De Unie, 9 januari 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.