SLUIT MENU

Principeakkoord CAO ArboNed 2015-20169 januari 2015

CAO-naam
CAO Arboned
voorheen CAO 365

Download Principeakkoord CAO ArboNed 2015-2016
> Principeakkoord CAO ArboNed 2015-2016

Looptijd
De Cao heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot 1 april 2016.

Loonmutaties
– Per 1 januari 2015 worden de CAO-lonen verhoogd met 1 %
– Per 1 oktober 2015 worden de CAO-lonen verhoogd met 0,5 %

Arbeidsvoorwaarden
– Per 1 januari 2015 wordt in verband met het verhogen van de pensioenleeftijd het wettelijke fiscale kader aangepast waardoor het maximale opbouwpercentage wordt verlaagd van 2,15% naar 1,875% per jaar.
– Met ingang van 1 januari 2015 wordt de leeftijd waarop je kunt deelnemen aan de seniorenregeling verhoogd naar 60 jaar.
– Partijen zullen, als de adviezen van de SER en Stichting van de Arbeid beschikbaar zijn, tijdens de looptijd van de Cao met elkaar in overleg treden om invulling te geven aan de afspraken uit het sociaal akkoord van april 2013 met betrekking tot de opbouw en duur van de WW.
– Partijen zijn overeengekomen dat gedurende de looptijd van de Cao binnen ArboNed een scan wordt uitgevoerd om na te gaan hoe binnen de organisatie met mantelzorg wordt omgegaan en dit door medewerkers wordt beleefd. Afhankelijk van de uitkomst van deze scan zal besproken worden of aanvullend beleid nodig is.

Bron: De Unie, 8 januari 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.