"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Meer inhuur zelfstandige IT-professionals

HR- en inkoopmanagers staan in 2015 positiever tegenover het inzetten van meer zelfstandige IT professionals.

Waar in 2013 nog 60 procent van de organisaties aangaf minder externen in te zetten, is dit in 2014 fors gehalveerd. Nu verwacht slechts een derde (29%) minder externe IT’ers in te gaan zetten. Toegang tot expertise die intern niet ingevuld kan worden, blijft voor een meerderheid (23%) de voornaamste reden voor het inschakelen van zp’ers. Dit blijkt uit onderzoek van FastFlex, managed service provider op het gebied van resource management, in samenwerking met onderzoeksbureau Metri onder 28 organisaties uit de top 100 meest inhurende bedrijven in Nederland.

Populairste functies in 2014
De toenemende mate waarin organisaties migreren naar een cloudomgeving en de opkomst van The Internet of Things, zijn de voornaamste redenen dat zelfstandige IT’ers in trek blijven. Dit heeft ook invloed op het verschil in populariteit binnen IT-functies. Zo waren senior en medior Applicatie Developers het meest in trek; respectievelijk 12 procent en 7 procent van het flexibele IT-domein bestond uit deze functies. Ondanks een lichte daling ten opzichte van 2013, blijft ook de Infrastructuur Specialist in trek. Andere populaire functies binnen de flexibele schil zijn Business Analist, Program Manager, Project Manager en System & ICT Architect.

Lean en flexibiliteit staan voorop
De duur van opdrachten voor zelfstandige professionals binnen het IT-domein is aanzienlijk korter dan voorgaande jaren. Waar de opdrachtduur in 2013 nog tussen de een en twee jaar was, geeft bijna de helft (43%) van de organisaties aan dat de gemiddelde opdrachtduur teruggebracht is naar zes tot twaalf maanden. Slechts 18 procent ziet een stijging in de opdrachtduur. De oorzaak hiervan ligt bij het steeds projectcycli en een rappere opvolging. Zware, lange trajecten maken plaats voor meerdere kleine projecten waarin binnen een kort tijdsbestek iets opgeleverd moet worden.

Niels Huismans, Business Developer bij FastFlex: “Het onderzoek laat zien dat het aantal externe security functies net als in 2013 verder afneemt. Redenen hiervoor lijken onder andere security issues, waaronder DDoS-aanvallen, die veel media-aandacht met zich mee brachten. Nederlandse organisaties willen hun beveiligingswerk intern invullen en deze kennis volledig geborgd hebben. Andere ontwikkelingen binnen de IT zorgen juist voor een stijging van overige functies. Zo blijft de Applicatie Developer erg in trek om bedrijfsapplicaties cloud-proof te maken. De zelfstandige IT’er gaat een mooi jaar tegemoet.”

Whitepaper
FastFlex schreef een whitepaper over het benchmarkonderzoek en de tarieven van externe IT-professionals.

Bron: FastFlex, 26 januari 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.