"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Kort geding CAO VVT 2014-20166 januari 2015

Over de teksten van de nieuwe cao vvt (2014-2016) is onenigheid.
De kantonrechter van de Rechtbank Midden –Nederland heeft bij vonnis in kort geding van 31 december 2014 geoordeeld dat ActiZ, BTN, CNV Publieke Zaak, FBZ en NU’91 op dit moment nog geen uitvoering mogen geven aan de tussen hen gesloten CAO-VVT 2014-2016, omdat zij eerst nog in overleg met Abvakabo FNV moeten bezien of er met inachtneming van wat zij in het kader van het tussen hen gesloten onderhandelaarsakkoord zijn overeengekomen een definitieve tekst voor de CAO-VVT 2014-2016 kunnen vaststellen.

Reactie FNV
Volgens de FNV heeft de rechter haar op alle punten in het gelijk gesteld. De zorgwerkgevers, verenigd in Actiz en BTN, en de vakbonden CNV, NU91 en FBZ mogen de essentiële afspraak met de FNV over een minimumloon voor de huishoudelijke zorg achteraf niet wijzigen.

Deze schaal voorkomt volgens de FNV verdere loondump en brengt medewerkers die dit salaris reeds verloren zijn op termijn op het oorspronkelijk loonniveau. Actiz, BTN en de andere vakbonden wilden, nadat het cao-akkoord was goedgekeurd door de achterban en door partijen was getekend, de afspraken over deze loonschaal aanpassen en de voorwaarden waaronder deze loonschaal in werking zou treden uitbreiden. Toen de FNV dat niet accepteerde besloten de werkgevers met de andere vakbonden de FNV dan maar uit de gehele cao te duwen en de nieuwe cao VVT zónder de grootste vakbond de FNV aan te melden.

Bron: Actiz, 6 januari 2015 en FNV, 6 januari 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.