"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Brainnet vergroot marktaandeel MSP met Myflex

Brainnet heeft Infraflex en Myflex overgenomen en verstevigt daarmee haar positie als specialist in inhuurprocessen.

Interview met Brainnet, Arno Lugthart (directeur) en Christoph van der Stelt (adjunct-directeur)

Het voorstel voor de overname werd begin november 2014 gemeld bij de Autoriteit Consument en Markt. Op 6 december j.l. gaf de ACM aan dat er geen bezwaren waren tegen de overname. Kort daarna werd de overname door de betrokken partijen getekend.

Brainnet, overname Infraflex en Myflex

Infraflex werd opgericht door Grontmij Nederland B.V., HaskoningDHV Nederland B.V. en Movares Nederland B.V. Die drie organisaties verkopen hun aandelen in Infraflex omdat de activiteiten van Infraflex B.V. niet meer aansluiten bij de kernactiviteiten van de drie ingenieursbureaus, zoals zij in hun persbericht aangeven. Na verkoop van de aandelen blijven de drie bedrijven nog vijf jaar als afnemer aan Infraflex B.V. verbonden.

Arno Lugthart en Tjebbe van Oostenbruggen vormden na een management buy-out de directie van Brainnet in 2011. In de afgelopen jaren werd Anne Meint Bouma aangesteld als adjunct-directeur met focus op new business. Christoph van der Stelt werd aangetrokken als adjunct-directeur met focus op bestaande klanten en de verdere uitbouw van het netwerk van partnerleveranciers.

Over 2014 verwacht Lugthart een geconsolideerde omzet van circa 315 miljoen euro. Hij voorziet verdere groei in 2015.
“Sneller groeien dan de markt sluit aan bij onze ambitie om een toonaangevende intermediair te zijn. We zetten in op autonome groei, echter wanneer een goede mogelijkheid tot overname zich aandient onderzoeken we dit vanzelfsprekend. Met de overname van Infraflex vergroten we ons marktaandeel en kunnen we onze missie: gelijke kansen voor zzp’ers en leveranciers van flexibel personeel verder uitdragen,” aldus Christoph van der Stelt.

Arno Lugthart, Brainnet
Arno Lugthart

Arno Lugthart: “Begin 2014 werden wij benaderd door de aandeelhouders van Infraflex of wij belangstelling hadden voor de overname. We wisten al snel: dit is een perfecte match. We kijken op dezelfde wijze naar de markt, vullen de behoefte aan flexibiliteit op eenzelfde manier in en streven beide naar transparante inhuurprocessen. We zagen dat de aandeelhouders omgekeerd ook veel vertrouwen hebben in de manier waarop Brainnet werkt. Dat heeft ons gesterkt in het besluit om de overname door te zetten.

De oprichting van Infraflex is indertijd ontstaan rondom grote bouwprojecten zoals de Betuwelijn en de Hoge Snelheidslijn (HSL). Omdat het lastig bleek in de personeelsbehoefte te voorzien hebben de ingenieursbureau’s een aparte organisatie ingericht waarmee zij zowel het vaste als het flexibele personeel konden managen. Later, in 2006, werden deze diensten als managed services aangeboden en ontstond Managed Services Provider (MSP) Myflex.”

Christoph van der Stelt
Christoph van der Stelt

Van der Stelt: “Zowel Infraflex, Myflex als Brainnet zijn goede en gevestigde merken in de flexmarkt. Daarom houden we alle labels aan in de markt. Op termijn gaan we beide organisaties integreren. Hoe we dat doen en wanneer, dat bekijken we rustig. We houden ieder onze eigen systemen en databases aan, vooral omdat klanten en leveranciers naar volle tevredenheid werken met de huidige inrichting van de dienstverlening.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws, 7 januari 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.