SLUIT MENU

Principeakkoord CAO Unimills 2011-2012

11 oktober 2011

CAO-naam
CAO Unimills Sime Darby

Principeakkoord CAO Unimills 2011-2012
> Principeakkoord CAO Unimills 2011-2012

Looptijd
De nieuwe CAO sluiten we af voor een looptijd van 1 jaar (1 september 2011 tot en met 31 augustus 2012).

CAO-code t.b.v. loonheffing

Loonmutaties
Per 1 september 2011 krijgen de medewerkers in de klasse “Werknemers A-H” en “AM K-L-M” 2%
salarisverhoging. De medewerkers in worklevel 2 en hoger, zijnde Executives en (sr) Managers,
krijgen geen verhoging.
Van alle salarisschalen wordt de bandbreedte van de schaal opgerekt met 2%. Dit wil zeggen dat
maxima van de schalen met 2% worden verhoogd. Voor de schaln A-H geldt dit ook voor de tredes.
Alle medewerkers welke op de loonlijst staan van Sime Darby Unimills op 1 december 2011 krijgen in
december 2011 een eenmalige uitkering van maximaal 200 euro bruto uitgekeerd. Deze eenmalige
uitkering wordt naar rato uitbetaald.

Arbeidsvoorwaarden
– De WGA afspraken blijven gedurende de looptijd van de nieuwe CAO gehandhaafd.
– De afspraken met betrekking tot de WAJONG blijven gedurende de looptijd van de nieuwe CAO gehandhaafd
– De functiebeschrijvingen zijn op 1 januari 2012 afgerond en beschikbaar voor de medewerkers.
– Het maximum vakantiegeld, zoals beschreven in de CAO wordt afgeschaft. Alle medewerkers krijgen
8 % vakantietoeslag. Medewerkers met een all in jaarsalaris krijgen de keuze uit: 1) Het vakantiegeld (8% van het jaarsalaris) eens per jaar te ontvangen. Dit geeft een verlaging ten opzichte van het huidige maandsalaris maar op jaarbasis maakt dit geen verschil 2) Het vakantiegeld maandelijks uit te keren. Dit geeft een verhoging ten opzichte van het huidige maandsalaris. Op jaarbasis maakt dit geen verschil.

Bron: CNV Vakmensen, 10 oktober 2011

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.