"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Prinsjesdag 2010 – maatregelen SZW 2011

Logo SZW

21 september 2010

Hoewel de werkloosheid in Nederland minder fors is opgelopen dan voorspeld, is structureel economisch herstel alleen mogelijk als we de komende jaren ook bereid zijn maatregelen te nemen voor de toekomst van de arbeidsmarkt.

Anders dreigt de arbeidsmarkt de Achilleshiel te worden van het economisch herstel. Dit schrijft demissionair minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de beleidsagenda bij de begroting van SZW voor 2011.

Groeiend arbeidstekort
Nederland heeft mede als gevolg van de vergrijzing te maken met een dalende beroepsbevolking en groeiende arbeidstekorten, aldus SZW. De groei van het aantal werknemers stagneert vanaf 2015 en daalt vanaf 2021 structureel.

Crisismaatregelen en tegenvallers
De tot dusver genomen crisismaatregelen worden gedeeltelijk stopgezet. Daarnaast heeft SZW te maken met overschrijdingen van het budget en neemt het ministerie in 2011 maatregelen om de tegenvallers van ruim € 400 mln te dichten.

Crisismaatregelen

  • deeltijd-WW loopt in juli 2011 af;
  • actieplan aanpak Jeugdwerkloosheid eindigt in 2011;
  • de mobiliteitscentra worden onderdeel van de vaste dienstverlening;
  • omscholingsbonus/EVC blijft;
  • sectorfondsen krijgen vijf jaar in plaats van drie jaar de tijd om hun tekorten in te lopen.

Maatregelen tegenvallers

  • de AOW-tegemoetkoming wordt koopkrachttegemoetkoming voor uitsluitend mensen die in Nederland belasting betalen (levert € 105 mln op);
  • tegemoetkoming oudere belastingplichtingen en tegemoetkoming voor nabestaanden en arbeidsongeschikten worden licht verlaagd (levert elk jaar vanaf € 54 mln op);
  • Wsw budget (sociale werkvoorziening) wordt met € 120 mln verlaagd (gemiddelde loonkosten nemen af);
  • het re-integratiebudget blijft in 2011 gehandhaafd, maar moet in 2012 selectiever en vraaggerichter ingezet (besparing € 190 mln);
  • AOW-partnertoeslag wordt per 2011 met 8% verlaagd (besparing € 35 mln oplopend naar € 50 mln).

Bron: SZW, 15 september 2009

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.