"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Aanpassingen ABU CAO voor Uitzendkrachten – PensioenABU14 juli 2010

De ABU heeft enkele aanpassingen doorgevoerd in de ‘Bijlage III van de CAO voor Uitzendkrachten – Pensioen’.

Hieronder de kern van de aanpassingen, zoals gepubliceerd door ABU in de bijlage van de recente nieuwsbrief.

Bijlage III artikel 5
In de zin van dit artikel wordt onder brutoloon verstaan: het loon over de normale gewerkte uren, loon over de onregelmatige uren (d.w.z. de uren in afwijkende dag- en tijdzones), de wachtdagcompensatie, de uitbetaalde reserveringen** voor vakantiedagen, bijzonder verlof, kort verzuim en feestdagen en de vakantiebijslag** en de persoonlijke toeslag als bedoeld in artikel 19 lid 4 onder c. Onder het brutoloon wordt in de zin van dit artikel niet verstaan het loon over overuren, compensatie-uren, reisuren en gebruteerde kostenvergoedingen.

Onder artikel 8
** Voor zover ontstaan nadat is voldaan aan de referte-eisen als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

Bijlage III artikel 12
Aanpassing: De pensioengrondslag wordt op uurbasis vastgesteld door het bruto-uurloon van de uitzendkracht te verminderen met de uurfranchise. In de zin van dit artikel wordt onder brutoloon verstaan: het loon over de normale gewerkte uren, loon over de onregelmatige uren (d.w.z. de uren in afwijkende dag- en tijdzones), de vakantiedagen**, bijzonder verlof, kort verzuim en feestdagen en de vakantiebijslag** en de persoonlijke toeslag als bedoeld in artikel 19 lid 4 onder c. Onder het brutoloon wordt niet verstaan: het loon over overuren, compensatie-uren, reisuren en gebruteerde kostenvergoedingen.

Onder artikel 18
** Voor zover ontstaan nadat is voldaan aan de referte-eisen als bedoeld in lid 9 van dit artikel.

Gerelateerd nieuws
03-07-10 ABU CAO Uitzendkrachten loonsverhoging 5 juli – normtabel
19-05-10 ABU CAO Uitzendkrachten loonsverhoging 5 juli 2010
13-04-10 Aanpassingen ABU CAO Uitzendkrachten 3 mei 2010
01-03-10 Donner blijft bij AVV ABU uitzend-cao
15-01-10 Vakkrachtenmelding Schildersbedrijf binnen ABU-CAO

Bron: ABU, juli 2010

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.