"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Privégebruik auto extra gecontroleerd


1 februari 2010

De Belastingdienst controleert in 2010 extra op niet terecht privégebruik van de auto van de zaak. Daarbij hoort een basisboete van € 4.920 tot de mogelijkheden.

In december is aan verklaringhouders ‘Geen privégebruik auto’ hierover een brief gestuurd. De veranderingen vloeien voort uit een wijziging in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, die deel uitmaakt van het Belastingplan 2010. Bij de brief zit een mutatieformulier om eventuele wijzigingen door te geven.

Verklaringhouders geen bijtelling
Werknemers met een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ geven daarmee aan niet meer dan 500 privékilometers per jaar te rijden met hun auto van de zaak. Op basis van die verklaring laat de werkgever de bijtelling van die auto achterwege.

Bron: Belastingdienst, december 2009

Flexnieuws geeft ruimte aan auteurs die een artikel willen plaatsen op Flexnieuws.