"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

AVV CAO Bouw 2009-2010 (CAO Bouwnijverheid)12 november 2009

AVV CAO Bouwnijverheid

Tekst: AVV CAO Bouwnijverheid 2009/2010

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Bouwnijverheid.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 12 november 2009, nr. 17266, onder UAWnr. 10940.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over de CAO Bouwnijverheid
> Meer over de CAO Bouwbedrijf, UTA

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.