SLUIT MENU

Nu ook één wachtdag mogelijk in CAO NBBU

Logo NBBU
3 juni 2009

Tot nu toe was er alleen in de ABU CAO bij overeenkomsten zonder uitzendbeding één wachtdag bij ziekte. In de CAO van de NBBU waren dit er altijd twee met de bijbehorende wachtdagcompensatie. Dit had gevolgen voor de kostprijs, omdat de wachtdagcompensatie in alle grondslagen meetelt. Daarentegen bestond er bij ziekte geen loondoorbetalingsplicht op de tweede dag.

één of zelfs helemaal geen wachtdag
In de nieuwe NBBU-Cao voor Uitzendkrachten is de mogelijkheid opgenomen om te kiezen voor toepassing van één of zelfs helemaal geen wachtdag. Dit staat beschreven in de CAO, artikel 25 lid 3 sub d. Het bureau hoeft dan geen wachtdagcompensatie te betalen.

Het bureau mag zelf de keuze maken tussen geen, 1 of 2 wachtdagen. Welke keuze het ook wordt, hij moet gelden voor alle uitzendkrachten die een overeenkomst zonder beding hebben en hij moet voor het hele kalenderjaar gelden. Bij het maken van deze keuze, moet vooral gekeken worden naar de verhouding tussen kort- en langdurend verzuim. Is er veel kortdurend verzuim, dan zal het handhaven van twee wachtdagen in het algemeen financieel aantrekkelijker zijn.

Keuze per 1 juli
Het wijzigen van de methode mag normaal gesproken alleen per 1 januari. Echter omdat de NBBU CAO pas op 30 maart is ingegaan, is met de vakbonden afgesproken dat eenmalig ook per 1 juli de keuze gemaakt kan worden.

Implementatie-advies
Als een intermediair van deze regeling gebruik wil maken, en werkt met de bedrijfssoftware van FlexService, moeten de gebruikte componentmodellen aangepast worden. Neem hiervoor contact op met uw casemanager. Handhaaft u de bestaande situatie van twee wachtdagen, dan hoeft u niets te doen.

Gerelateerd nieuws
> NBBU Cao Uitzendkrachten 2009-2013 beschikbaar

Bron: NBBU, juni 2009

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.