SLUIT MENU

Wijzigingen in cao-controle NBBULogo NBBU27 mei 2009
Via het downloadcentrum op de website van de NBBU is het nieuwe protocol ‘cao-controle 2009’ te verkrijgen. In dit document staat een beschrijving van de controle op de NBBU-Cao Uitzendkrachten en de NBBU-Cao Vaste Medewerkers.

De nieuwe NBBU-cao voor uitzendkrachten brengt een aantal wijzigingen in de cao-controle van de NBBU met zich mee.

Vervolgcontrole voor rekening uitzender
De controles worden in opdracht van de NBBU uitgevoerd door de certificerende instellingen die de onderneming controleren voor het Keurmerk Normering Arbeid (NEN-4400). De kosten van deze periodieke cao-controle worden door de NBBU gedragen. Indien echter blijkt dat een uitzendonderneming de cao’s niet correct toepast, dan kan een vervolgcontrole noodzakelijk zijn. Met toepassing van het principe ‘de vervuiler betaalt’, is zo’n vervolgcontrole dan voor rekening van de uitzendonderneming.

Naleving artikels
Bij de controle wordt per cao-artikel gekeken of het artikel wordt nageleefd. Per artikel wordt dan een weging aangebracht:

  • naleving correct;
  • een major (ernstige overtreding);
  • een minor (minder ernstige overtreding).

Verder wordt meegewogen of er sprake is van een incidentele fout dan wel een structurele fout. Structurele fouten wegen uiteraard zwaarder.

Frequentie controle
Afhankelijk van het totaal aantal majors en minors volgt de toepassing van ‘de beslisboom’ en
wordt de frequentie bepaald van de volgende controle. De frequentie van de volgende controle varieert tussen drie maanden en drie jaren. Het positief afsluiten van de cao-controle is van belang voor het behoud van het lidmaatschap van de NBBU. Kortweg: het niet naleven van de cao’s heeft tot gevolg dat een onderneming het lidmaatschap verliest. Er is de NBBU veel aan gelegen om ontzettingen te vermijden door leden zoveel mogelijk te informeren over de toepassing van de cao’s. Veel informatie is te verkrijgen via onze website, nieuwsbrief, helpdesk en informatiebijeenkomsten. De NBBU roept iedereen op goed gebruik te maken van de beschikbare informatie.

Gerelateerd nieuws
> NBBU Cao Uitzendkrachten 2009-2013 beschikbaar

Bron: NBBU, mei 2009

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.