"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Opgave jaarloongegevens ook over 2008

Logo Minfin
19 maart 2009

De Belastingdienst kan werkgevers verzoeken ook over 2008 jaarloongegevens aan te leveren.

Het ministerie van Financiën publiceert een regeling die dit mogelijk maakt. De Belastingdienst verstuurt eind maart 2009 uitnodigingen tot het verstrekken van de jaarloongegevens aan de betrokken inhoudingsplichtigen. Daarbij is de intentie het aantal uitvragen tot een minimum te beperken.

Uitvraag ook over 2008 nodig
Met de inwerkingstelling van de wet Walvis in 2006 is aanvankelijk invoeringsproblematiek ontstaan. Een deel van de gegevens over 2006 was verloren gegaan. Hiervoor is een vangnetregeling gecreëerd om alsnog jaarloongegevens over 2006 en 2007 bij een aantal werkgevers uit te vragen. Een tijdelijke verlenging van deze vangnetbepaling is met ingang van 2009 in de Wet op de loonbelasting 1964 neergelegd. Ondanks de getroffen maatregelen zijn om de bruikbaarheid van de gegevens uit de aangifte in de loop van het jaar te verbeteren kunnen nog niet alle onbruikbare loonaangifte gegevens op deze wijze worden hersteld. Daarom blijft uitvraag ook over 2008 nodig.

Opgave elektronisch
Werkgevers die een verzoek tot opgave ontvangen, moeten vóór 1 mei 2009 de gegevens van het kalenderjaar 2008 verstrekken. De opgave dient langs elektronische weg gedaan te worden. De gevraagde gegevens dienen vóór 1 mei 2009 te worden ingestuurd. De aan te leveren gegevens zijn in de bij de regeling behorende bijlage vermeld.

De bijlage »

Bron: minfin, 3 maart 2009

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.