"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Wet Inkomstenbelasting 2001 (Wet IB)


30-01-09 Buitengewone uitgaven 2008 tot april onbelast
18-06-08 Jaaropgave verdwijnt op termijn
30-05-08 SER: herijk inkomstenbelasting
17-01-08 Inkomstenbelasting onder druk


Over inkomsten uit arbeid wordt op basis van twee verschillende wetten belasting geheven: de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) en de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB).
 
Loonbelasting is een voorheffing
De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Voor veel werknemers is de loonbelasting echter gelijk de eindheffing. Niet iedereen betaalt dus inkomstenbelasting.
 
Pas als een werknemer inkomsten uit verschillende bronnen heeft (bijvoorbeeld van meerdere werkgevers tegelijk, ofwel een uitkering naast loon, freelance-inkomsten naast loon, etc.) zal meestal aangifte voor de inkomstenbelasting moeten worden gedaan.
 
Heffingskorting
Een heffingskorting is in de Wet IB een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen belasting. Als de heffingskorting hoger is dan de te betalen belasting, vindt echter in het algemeen geen terugbetaling plaats en ook geen verrekening met verschuldigde belasting in een ander jaar. Als de belastingplichtige een partner heeft vindt wel terugbetaling plaats, tot maximaal de door de partner verschuldigde inkomstenbelasting (d.w.z., de inkomstenbelasting van beide samen is nooit kleiner dan nul).
 
Er zijn diverse heffingskortingen waaronder:

  • de Algemene heffingskorting, een heffingskorting waar iedere belastingbetaler in Nederland recht op heeft; en
  • de Doorwerkbonus. Meer over de Doorwerkbonus »

 
Boxensysteem
Voor de inkomstenbelasting wordt gewerkt met een boxensysteem. Er zijn drie boxen, elk met een eigen tarief:

  • In box I valt het belastbaar inkomen uit werk en eigen woning;
  • In box II valt het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang;
  • In box III valt het belastbaar inkomen uit vermogen.
Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.