"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

FNV: betere cao voor uitzendkrachten

7 november 2008

FNV Bondgenoten spant zich in om de positie van uitzendkrachten in de inlenende cao te verbeteren. Het gaat hier niet om de uitzend CAO’s (ABU of NBBU), maar om in de CAO’s van de inleners op te nemen bepalingen.

In de nieuwe CAO’s van inleners moet de positie van uitzendkrachten (meer) gelijk zijn met die van een vaste werknemer. De onderhandelaars van FNV Bondgenoten gaan dit in alle CAO-onderhandelingen voorstellen, voor zover het niet al van toepassing is.

Voorstellen FNV Bondgenoten
FNV Bondgenoten wil de volgende afspraken maken om de positie van uitzendkrachten te verbeteren:

  • De laagste lonen mogen niet lager worden dan 130 procent van het minimumloon. De laagste lonen moeten daarom worden verhoogd naar 10 euro per uur.
  • Steeds vaker worden uitzendkrachten ingezet op plekken waar vast werk wordt verricht. FNV Bondgenoten wil dat dit vaste werk door vaste mensen wordt verricht. Wanneer op een plek waar 9 van de 12 maanden door uitzendkrachten werk wordt verricht, moet op deze plek een vaste medewerker worden aangenomen.
  • Uitzendkrachten die dezelfde werkzaamheden doen als vaste medewerkers, krijgen de eerste 26 weken niet hetzelfde inkomen. Voorstel is om in de cao’s te regelen dat het afgesproken inkomen (inclusief verdiscontering ATV, ploegentoeslagen, eindejaarsuitkering etc.) in cao’s óók vanaf de eerste dag van toepassing is op de uitzendkrachten. Daarom moet een bepaling worden opgenomen waardoor de afspraak ook doorwerkt in de cao voor uitzendkrachten, dan wel een bepaling die de naleving van deze afspraak garandeert (als het laagste loon in de cao niet lager is dan € 8,51).
  • Voorstel is ook dat bedrijven uitsluitend uitzendkrachten te werk stellen die in dienst zijn bij een uitzendbureau dat in bezit is van een zogenoemde NEN-certificering.

Bron: FNV Bondgenoten, 7 novemer 2008

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.