"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Uitzendbureaus helpen werklozen aan baan

14 mei 2008

Werklozen vinden bijna even vaak duurzaam werk via een uitzendbureau als door bemiddeling bij het CWI.

Dat blijkt uit een onderzoek van SEO, waarbij CWI-cliënten die uitstromen naar een direct dienstverband werden vergeleken met uitstroom naar een uitzendbaan. Voor het onderzoek zijn 1,2 miljoen cliënten van CWI gevolgd gedurende de periode 2001-2005. Een op de drie keert terug in de arbeidsmarkt via een uitzendbaan.

Direct dienstverband of uitzendbaan
Van de CWI-cliënten die het werk hervatten met een direct dienstverband heeft na 30 maanden 29% nog dezelfde baan, 36% een volgende baan in direct dienstverband en 5% een uitzendbaan. Van de CWI-cliënten die starten met een uitzendbaan werkt na 30 maanden 46% in een baan in directe dienst en 16% in een uitzendbaan.

Verdeelde kansen
Werklozen die worden bemiddeld naar een uitzendbaan zijn vaker jonger dan 30 jaar, lager of middelbaar opgeleid, man, allochtoon, ongehuwd en woonachtig buiten de Randstad. Werklozen die het werk hervatten met een direct dienstverband zijn meestal 40 jaar of ouder, hoger opgeleid, gehuwd en staan al minstens drie maanden als werkzoekende ingeschreven. Werkzoekenden met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder allochtone en laag opgeleide CWI-clienten, hebben een minder grote kans op direct dienstverband dan hoger opgeleide en autochtone CWI-clienten.

Gelijke kansen
De groep werkzoekenden die start met een uitzendbaan verandert binnen 30 maanden twee keer zo vaak van baan als de groep die via het CWI start met een direct dienstverband. De kans om dan opnieuw bij het CWI terecht te komen voor een inschrijving, is voor de uitzendkrachten ongeveer twee keer zo groot. Deze groep staat echter relatief kort ingeschreven en is snel weer aan het werk, vaak ook in een direct dienstverband. Na de eerste doorstroom zijn de arbeidskansen voor beide groepen ongeveer gelijk.

Bron: SEO, 13 mei 2008

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.